Avtale og regler

Les denne avtalen og reglene nøye før du bruker nettstedet. Du må overholde vilkårene i avtalen og reglene ved å gå til mytop.techinfus.com/no/. Hvis du ikke er enig i vilkårene i avtalen og reglene, kan du ikke bruke denne ressursen og gå ut av nettstedet.

1. Begreper og definisjoner

1.1 Bruker er en juridisk dyktig person som har sluttet seg til vilkårene i brukeravtalen. en person som handler på egne vegne og i sine egne interesser eller representerer en juridisk enhet.
Administrasjon / eier - et nettsted som er vert på domenet https://mytop.techinfus.com/no/.
Avtale - denne brukeravtalen, inkludert som endret, supplert.
1.2 Bruken av nettstedet https://mytop.techinfus.com/no/ er underlagt denne brukeravtalen. Bruk av nettstedet er underforstått i alle former og på alle måter innenfor den deklarerte funksjonaliteten. Bruk betyr:

 • autorisasjon på https://mytop.techinfus.com/no/ eller registrering;
 • kjent med materialene på nettstedet (visning);
 • vise, legge ut på nettstedet av materialer av enhver art og innhold, inkludert men ikke begrenset til bilder, tekstmateriell, video, lydfiler, hypertekstlenker, informasjon og annen informasjon.

Nettverksbrukeren, som bruker nettstedet i et av de ovennevnte skjemaene, bekrefter at:

 • fullstendig kjent med denne avtalen før du bruker nettstedet;
 • noterte seg og forplikter seg til å overholde, utføre alle klausuler i avtalen uten begrensninger. I tilfelle avslag på å oppfylle klausulene i avtalen, eller hvis det er umulig å inngå en avtale på grunnlag av avtalen, er brukeren forpliktet til å umiddelbart stoppe enhver bruk av nettstedet;
 • teksten til denne avtalen kan redigeres av nettstedseieren. Brukerne blir ikke varslet om endringer i avtalen.

Denne brukeravtalen, inkludert oppdaterte utgaver med endringer, trer i kraft fra det den ble lagt ut på nettstedet.

2. Avtalens gjenstand

2.1 På den måten og under betingelsene som er angitt i avtalen, gir eieren brukeren muligheten til å bruke nettstedet, og brukeren forplikter seg til, om nødvendig, å bruke nettstedet i samsvar med vilkårene i avtalen.
2.2 På grunnlag av avtalen har brukeren muligheten til å bruke nettstedet, spesielt ved å legge ut informasjon om konstruksjon, reparasjon, forstedsliv og relaterte emner på nettstedet, legge ut meldinger, vise meldinger, filer lastet opp av andre brukere.

3. Eierens rettigheter og plikter

3.1 Eieren gir brukeren muligheten til å uavhengig publisere informasjon om brukeren, samt legge ut meldinger og kommentarer, legge ut materiale ved hjelp av funksjonene til nettstedet, med forbehold om at brukeren overholder vilkårene i avtalen.
3.2 Eieren har ikke muligheten til å kontrollere samsvaret med informasjonen som er lagt ut av brukeren eller andre brukere på nettstedet med lovgivningen.
3.3 Eieren har, etter eget skjønn, rett til å slette all informasjon som er skrevet inn eller lagt ut av brukeren på nettstedet, hvis slik informasjon ikke er i samsvar med bruksreglene for nettstedet, gjeldende lovgivning eller andre krav til eieren.
3.4 Eieren har rett til å sende brukerinformasjonen og annonseringsmeldingene til e-postadressen som er angitt av brukeren når han registrerer seg på nettstedet. Brukeren godtar herved å motta slike meldinger.
3.5 Eieren har rett til å plassere annonser på nettstedet. Samtidig er ikke eieren ansvarlig for nøyaktigheten av annonseringen og kvaliteten på de annonserte varene og / eller tjenestene.
3.6 Eieren har rett til, på den måten som er foreskrevet i paragrafen i avtalen, å endre vilkårene i avtalen.
3.7 Eieren har rett til å utføre forebyggende arbeid på nettstedet med en midlertidig suspensjon av nettstedets arbeid, om mulig om natten og så mye som mulig å redusere tiden for nettstedets inoperabilitet.
3.8 Eieren har rett til å overføre hele eller deler av sine fullmakter og rettigheter til å overvåke overholdelse av vilkårene for bruk og avtalen til andre personer (andre brukere) på grunnlag av beslutninger som er tatt av eieren.
3.9 Eieren har rett, men ikke forpliktelse, til å be brukeren om informasjon og dokumenter som bekrefter at brukeren har rettighetene til resultatene av intellektuell aktivitet og annen informasjon som er lagt ut av brukeren på nettstedet.

4. Brukerens rettigheter og forpliktelser

4.1 Brukeren forplikter seg til å gjøre seg kjent med den gjeldende versjonen av avtalen hver gang han besøker nettstedet før han bruker nettstedet.
4.2 Brukeren forplikter seg til å overholde vilkårene i avtalen, samt vilkårene for bruk av nettstedet, som er gjeldende på det tidspunktet brukeren bruker nettstedet.
4.3 Brukeren forplikter seg til å bruke nettstedet i samsvar med loven. Spesielt har ikke brukeren rett til:

4.3.1 Publiser eller distribuer feil, skadelig, uanstendig, ulovlig, injurierende, blasfemisk, injurierende, upassende informasjon eller materiale som fremkaller etniske eller etniske konflikter.
4.3.2 Legge ut informasjon som strider mot lovgivningen, annonserer eller provoserer ulovlige aktiviteter, krenker rettighetene til andre brukere eller tredjeparter til immateriell eiendom, kampanjemateriell, spredning av spam, kjedemeldinger (meldinger som krever overføring til en eller flere brukere), økonomiske ordninger pyramider eller samtaler om å delta i dem, annen påtrengende informasjon, beskrive eller fremme kriminell aktivitet, legge ut instruksjoner eller retningslinjer for gjennomføring av kriminelle og andre ulovlige handlinger.
4.3.3 Legg ut personlig informasjon fra andre brukere eller tredjeparter uten deres personlige samtykke.
4.3.4 Publisere, overføre og distribuere meldinger som kan være av kriminell karakter eller skade eieren, andre brukere, besøkende og / eller tredjeparter, krenker deres ære og verdighet, forretnings omdømme.
4.3.5 For å villede brukere og / eller tredjeparter om deres identitet.
4.3.6 Plasser materiale og informasjon på nettstedet som er av reklameart, med mindre annet er uttrykkelig bestemt i en separat avtale mellom partene.

4.4 Brukeren forplikter seg til å opprettholde konfidensialiteten til legitimasjonen, samt påloggingen og passordet til e-postadressen som er angitt av brukeren når han registrerer seg på nettstedet, uavhengig av å bestemme metoden for lagring, og har ingen rett til å overføre legitimasjonen, samt innlogging og passord til den angitte e-postadressen Av brukeren når han registrerer seg på nettstedet til tredjeparter.

4.5 Brukeren forplikter seg til å bruke personopplysningene som er lagt ut på nettstedet i samsvar med kravene i føderal lov nr. 152-FZ av 27. juli 2006 "Om personopplysninger" i versjonen som gjaldt på tidspunktet for behandling eller annen bruk av personopplysninger av brukeren, nemlig:

4.5.1 Personopplysninger kan bare brukes til å sikre at nettstedet fungerer;
4.5.2 Det er forbudt for brukeren å overføre informasjon om andre brukere innhentet gjennom nettstedet til tredjeparter;
4.5.3 Hvis brukeren lagrer kopier av profilene på papir eller elektroniske medier, påtar brukeren alle forpliktelsene til operatøren i henhold til føderal lov nr. 152-FZ av 27. juli 2006 "om personopplysninger";
4.5.4 I tilfelle skade for andre brukere på grunn av brukerens manglende overholdelse av kravene i føderal lov nr. 152-FZ av 27. juli 2006 "Om personopplysninger", ligger ansvaret for dette helt på brukeren.

4.6 Brukeren har rett til å slette informasjonen som er lagt ut av brukeren på nettstedet utelukkende på grunnlag av eierens samtykke. Hvis det tilsvarende samtykke ikke er innhentet, har ikke brukeren rett til å fremsette krav til eieren.

5. Partenes ansvar

5.1 Eieren har ikke noe ansvar for å oppnå eller ikke oppnå resultatet av brukeren som brukeren forventet å oppnå ved bruk av nettstedet.
5.2 Eieren er ikke ansvarlig for funksjonsfeil, feil og svikt i driften av programvare og / eller maskinvare som sikrer funksjonen til nettstedet, som oppstår av grunner utenfor eierens kontroll, samt tilhørende tap fra brukeren.
5.3 Eieren er ikke ansvarlig for midlertidig manglende tilgang fra brukeren til nettstedet og / eller noen del av nettstedet, samt de relaterte tapene til brukeren og / eller tredjepart.
5.4 Eieren er ikke ansvarlig for indirekte / indirekte tap og / eller tapt fortjeneste fra brukeren og / eller tredjeparter, tap av informasjon som følge av bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet.
5.5 Eieren er ikke ansvarlig for brukerens tap som følge av ulovlige handlinger fra tredjeparter, inkludert de som er relatert til ulovlig tilgang til brukerens personlige konto. Eieren er ikke ansvarlig for tap forårsaket til brukeren som et resultat av utlevering av legitimasjon til tredjeparter, som skjedde uten feil fra eieren.
5.6 Brukeren er eneansvarlig for alle handlinger som utføres på nettstedet ved bruk av brukerlegitimasjonen.
5.7 Eieren gir ingen garantier for nettstedets ytelse. Brukeren godtar å bruke nettstedet i den form det presenteres, uten garantier fra eieren.
5.8 Eieren er ikke ansvarlig for tap påført brukeren som følge av meldingen fra den andre brukeren om unøyaktig informasjon, så vel som forårsaket av handlinger og / eller passivitet fra den andre brukeren. Eieren garanterer ikke at informasjonen i profilen til andre brukere, så vel som i meldingene som er lagt ut av dem, er sann og fullstendig.
5.9 Eieren, med mindre det uttrykkelig er gitt i avtalen mellom partene, er ikke selger av noen varer eller tjenester.
5.10 Med mindre annet er bestemt i avtalen, har brukeren rett til å nekte å utføre avtalen, slette brukerens profil og personlige konto, hvis brukeren bryter vilkårene i avtalen. Hvis en slik overtredelse forårsaket skade på tredjeparter, ligger ansvaret for dem helt på brukeren.
5.11 Mengden av tap som kan tilbakebetales av eieren til brukeren er i alle fall begrenset i samsvar med bestemmelsene i del 1 i artikkel 15 i borgerloven til et beløp på 1000 (tusen) rubler.

6. Personopplysninger

6.1 Ved å registrere seg på nettstedet og legge inn personlige data i registreringsskjemaet, gjør brukeren de angitte personopplysningene offentlig tilgjengelige, og enhver annen bruker og / eller besøkende kan gjøre seg kjent med dem. Brukeren godtar herved at behandlingen av personopplysninger som er lagt inn av ham under registreringen på nettstedet, samt personopplysninger som er lagt ut av brukeren på nettstedet etter registrering, utføres på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 i nr. 10 i føderal lov nr. 152-FZ av 27. juli 2006 av året "Om personopplysninger" (som endret 25.07.2011).
6.2 Ved behandling av brukerens personopplysninger forplikter eier seg til å ta alle tiltak som er gjeldende i gjeldende lovgivning for å beskytte dem mot uautorisert tilgang.Retningslinjene for behandling av administratorens personopplysninger og regelverket for å sikre sikkerheten til administratorens personopplysninger er i samsvar med kravene i del 2 i artikkel 18.1 i føderal lov nr. 152-FZ av 27. juli 2006 "On Personal Data" (som endret 25. juli 2011).
6.3 Samtidig er det mulig at som følge av visse omstendigheter kan brukerens personlige data bli tilgjengelig for andre personer. Brukeren godtar herved at han ikke vil gjøre krav på eieren i denne forbindelse, gitt at brukeren gjør sine personlige data offentlig tilgjengelige.
6.4 I henhold til avtalen godtar brukeren ubetinget ved å indikere hans personlige data på nettstedet:

 • med levering av personopplysninger til et ubegrenset antall personer som bruker nettstedet;
 • med behandling av personopplysninger av eieren;
 • med formidling av personopplysninger ved hjelp av nettstedet;
 • med andre handlinger fra eieren i forhold til brukerens personlige data i forbindelse med driften av nettstedet.

6.5 Ved å legge ut sine personlige data på nettstedet, bekrefter brukeren at han gjør det frivillig, og også at han frivillig gir dem til eieren for behandling. Brukeren kan tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger ved å slette profilen gjennom den personlige kontoen. Samtidig forstår brukeren og godtar at brukerens personlige data kan lagres når indekserer nettstedssidene av søkemotorer.
6.6 Eieren behandler bare de personlige dataene til brukeren som ble lagt ut av ham på nettstedet. Brukerens personlige data blir behandlet ved hjelp av programvaren, maskinvaren og tekniske midler på nettstedet.
6.7 Brukerens personlige data behandles av eieren i løpet av perioden de ble lagt ut på nettstedet. Hvis personopplysningene som er lagt ut på nettstedet eller i brukerens profil blir slettet, slutter eieren å behandle dem. Imidlertid har eieren rett til å beholde en sikkerhetskopi av ovennevnte brukerdata til eier er avviklet.

7. Immateriell eiendom

7.1 Eksklusive og personlige eiendomsrettigheter til nettstedet tilhører eieren eller andre personer som har inngått en avtale med eieren, noe som gir ham rett til å legge ut resultatene av disse personers intellektuelle aktiviteter på nettstedet eller som en del av det, og er beskyttet i samsvar med gjeldende lov.
7.2 Handlinger og / eller utelatelser fra brukeren som har ført til brudd på eierens rettigheter eller som har til hensikt å krenke eierens rettigheter til nettstedet eller dets komponenter medfører strafferettslig, sivil og administrativt ansvar i samsvar med loven.
7.3 For å sikre integriteten til informasjonen som er lagt ut på nettstedet, gir brukeren herved, på den måten som er foreskrevet i artikkel 1235 i borgerloven, eieren en enkel ikke-eksklusiv lisens for resultatene av intellektuell aktivitet lagt ut eller tidligere lagt ut av brukeren på nettstedet. Rettighetene til å bruke resultatene av intellektuell aktivitet blir gitt av brukeren til eieren når de relevante resultatene av intellektuell aktivitet legges ut på nettstedet. Ved å legge ut resultatene av intellektuell aktivitet på nettstedet, samtykker brukeren i at eieren ikke betaler godtgjørelse for å gi rett til å bruke resultatene av intellektuell aktivitet. Eieren har rett til å bruke de tilsvarende resultatene av intellektuell aktivitet på noen måte under hele gyldighetsperioden for de tilsvarende resultatene uten å begrense territoriet. Samtidig er ikke eieren forpliktet til å sende brukeren rapporter om bruken av de relevante resultatene av intellektuell aktivitet.
7.4 Brukeren er eneansvarlig i forbindelse med bruken av rettighetene til resultatene av intellektuell aktivitet og midler til individualisering som tilhører tredjeparter inneholdt i materialet som er lagt ut av brukeren på nettstedet, samt i materialet som overføres av brukeren gjennom nettstedet, lagret på nettstedet i brukerens personlige konto eller materiale, som - ellers blir tilgjengelig gjennom eller gjennom nettstedet på grunn av handlinger og / eller passivitet fra brukeren. Eieren har ikke den tekniske evnen til å overvåke overholdelsen av materialene som er spesifisert i denne paragrafen med kravene i gjeldende lovgivning, inkludert Eieren har ikke muligheten til å spore tilstedeværelsen eller fraværet av brudd av det spesifiserte materialet til noens rettigheter og interesser.
7.5 Brukeren forplikter seg til å avgjøre alle mulige krav fra rettighetsinnehaverne eller andre tredjeparter til eieren knyttet til materialet som er spesifisert i paragrafen til avtalen, på egen hånd og på egen bekostning.
7.6 I tilfelle tredjeparter legger inn krav, krav, krav mot eieren angående ulovlig bruk av immateriell eiendom av brukeren på nettstedet, forplikter brukeren seg til å refundere eieren for alle tap påført sistnevnte som følge av et slikt brudd eller presentasjonen av slike krav.

8. Fremgangsmåte for løsning av tvister og avgjørelse av krav

8.1 Alle tvister, uenigheter og krav som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring, opphør eller ugyldighet av avtalen, vil partene søke å løse gjennom forhandlinger. Parten som har krav og / eller uenigheter, skal sende den andre parten en melding som angir påstandene og / eller uenighetene som har oppstått.
8.2 Meldingen spesifisert i paragrafen til avtalen sendes av brukeren via e-post til adressen , og også sendt til eieren skriftlig ved å sende den med anbefalt post med kvittering for mottakelse. Meldingen må inneholde essensen av kravet, bevis som støtter kravet, samt informasjon om brukeren.
8.3 I tilfelle tvister eller uenigheter knyttet til gjennomføringen av denne avtalen, vil brukeren og eieren gjøre sitt ytterste for å løse dem gjennom forhandlinger mellom dem. I tilfelle tvister ikke løses gjennom forhandlinger, kan tvister løses på den måten som er foreskrevet i gjeldende lov.
8.4 For å løse tekniske problemer ved å bestemme feilen til brukeren som et resultat av hans ulovlige handlinger når han bruker Internett og nettstedet spesielt, samt å vurdere brukerens meldinger, har eieren rett til å uavhengig involvere kompetente organisasjoner som eksperter.

9. Endringer i vilkårene i avtalen

9.1 Avtalen kan sies opp når som helst på initiativ fra hver av partene. For å gjøre dette, legger eieren ut en melding om oppsigelse av avtalen på nettstedet og / eller sender brukeren en tilsvarende varsel, fra det øyeblikket slik utgivelse / sending av en slik varsel avtalen anses å være opphørt. Brukeren kan si opp avtalen ved å slette sin profil fra nettstedet.
9.2 Partene er enige om at avtalen kan endres av eieren ensidig ved å legge den oppdaterte avtalen til Internett på https://mytop.techinfus.com/no/polzovatelskoe-soglashenie/. Brukeren bekrefter sitt samtykke til endringene i avtalen ved å bruke nettstedet.
9.3 En bruker som ikke er enig i vilkårene i avtalen og / eller med en endring i vilkårene i avtalen, må umiddelbart si opp avtalen på den måte som er foreskrevet i avtalen.

10. Andre forhold

10.1 i avtalen, så vel som når det føres korrespondanse om disse spørsmålene, er det tillatt å bruke analoger av partenes håndskrevne signatur.Partene bekrefter at alle varsler, meldinger, avtaler og dokumenter innenfor rammen av partenes oppfyllelse av forpliktelsene som følger av avtalen, underskrevet av analoger med partenes håndskrevne signatur, har juridisk kraft og er bindende for partene.

10.2 Brukeren erkjenner at analogene til hans håndskrevne signatur er:

10.2.1 Legitimasjonserklæring. Dermed blir alle handlinger utført ved hjelp av legitimasjonen anerkjent som begått av brukeren, og alle dokumenter som sendes ved hjelp av legitimasjonen er anerkjent som signert av brukeren;
10.2.2 pålogging og passord til e-postadressen spesifisert av brukeren ved registrering på nettstedet. Dermed anses alle brev sendt til eieren fra den angitte e-postadressen som sendt av brukeren, og blir også ansett som signert av brukeren.

10.3 Partene ble enige om å bruke faksgjengivelse av partenes signaturer når de utarbeider nødvendige dokumenter og krav i henhold til avtalen. Partene bekrefter herved at dokumenter og krav som er signert ved faksreproduksjon av signaturen har juridisk kraft og er bindende for partene for behandling og aksept.
10.4 Med unntak av tilfeller som uttrykkelig er foreskrevet i avtalen og gjeldende lovgivning, skal alle varsler, meldinger og dokumenter innenfor rammen av oppfyllelsen av partene av forpliktelser som følger av avtalen sendes og anses mottatt av partene hvis de sendes via e-post fra den ene parts autoriserte adresse til den annen parts autoriserte adresse. ... Autoriserte adresser er:

 • for eieren: .
 • for brukeren: e-postadressen som er angitt av brukeren når han registrerer seg på nettstedet.

10.5 Partene anerkjenner all informasjon relatert til inngåelsen av avtalen, inkludert vedlegg og tillegg til den, som konfidensiell informasjon og forplikter seg til å opprettholde den konfidensielle karakteren av slik informasjon, og ikke utlevere den til tredjeparter uten forutgående skriftlig samtykke fra den andre parten, bortsett fra når det er nødvendig for formålene Avtaler eller for utlevering til relevante myndigheter i saker som er spesifisert i loven.
10.6 Avtalen og alle juridiske forhold som følger av den er underlagt loven.

Datamaskiner

Sport

skjønnhet